NAUJIENOS 2016-2017 m.m.


Lietuvių liaudies dainų ir žaidimų rytmetis - GIEDU DAINELĘ – SAVO GIESMELĘ...

 

Mes, lietuviai esame turtingi savo kalba, senosiomis tradicijomis, papročiais, praeitimi...

Lietuvių liaudies dainos, žaidimai, rateliai artimi kiekvienam lietuviui. Jie užkerta kelią pykčiui, blogiems darbams... Sakoma, kad širdis, kurioje gyvena daina ir šokis, blogiui yra uždara.

Dainos ir žaidimai  nuteikia žmogų linksmai. Dainos skambėję seniau, skamba ir dabar. O žaidimai, kuriuos seniai seniai žaisdavo mūsų senoliai, žaidžiami ir dabar... O kaip įdomu pakalbėti taip, kaip kalbėdavo žmonės senovėje, ar kalba dabar – savo namuose  - tarmiškai...

Tad spalio 20-osios rytą, pasilinksminti, pripildyti savo širdeles gerumo ir meilės, į salę susirinko visų grupių vaikučiai su savo auklėtojomis ir auklytėmis. Šventinį rytmetį aukštaitiška daina „Šią naktelę per naktelę“ pradėjo ir visus susirinkusius pasveikino grupių auklėtojos ir muzikos vadovė Žana, pasipuošę tautiniais darbužiais. Tuomet visi rytmečio dalyviai buvo pakviesti į ratelį pasidžiaugti, kokia graži šeimynėlė čionai susirinko... Kiekvienos grupės vaikučiai parodė darželio draugams, ką išmoko. Skambėjo lietuvių liaudies dainelės – „Graži pora“, „Oi tu, kiški, žvairy“, „Kur buvai, Jonai“, „Šarkela varnela“, „Gaidys pupą rado“. Vaikai linksmai  žaidė lietuvių liaudies žaidimus „Šiaudų batai“ ir „Ponas barė katinėlį“. O kur dar linksmi aukštaitiški pajuokavimai, skaičiavimai... Šventinį rytmetį užbaigė V.Kernagio atliekamos dainos „Giedu dainelę savo giesmelę“ įrašas ir pasivaišinimas raudonšoniais „abaliukais“ iš „Abelių“ sodo. Ačiū visiems rytmečio dalyviams už šypsenas , bei  gerą nuotaiką!

 

                                                                         Šventės organizatorių vardu – auklėtoja Kristina Jasinevičienė 

 

DAUGIAU RYTMEČIO AKIMIRKŲ - NUOTRAUKŲ GALERIJOJE


Spalio 5-ąją - Tarptautinę Mokytojų dieną - staigmenos pedagogams

Rudens auksas nuspalvina vieną iš prasmingiausių metų švenčių - Tarptautinę Mokytojų dieną...

Spalio 5 diena yra ta diena, kai pedagogai gali pasidžiaugti jiems rodomu išskirtiniu dėmesiu. Mes - Obelių lopšelio - darželio - pedagogės, tai pajutome. Gėlės, šypsenos, dėmesys ir ... staigmenos... 

Priešmokyklinio ugdymo "Drugelių" grupės vaikučiai dovanojo muzikinį sveikinimą "Tau, mokytojau", savo rankų darbo dovanėlėmis ir dėmesiu sušildė visus darbuotojus, be kurių pagalbos mums būtų nelengva ugdyti mažuosius ikimokyklinukus...

O labiausiai nustebino kūrybinė veikla pedagogams "Kūrybinis proveržis", kurią organizavo Obelių gimnazijos moksleivės Akvilė, Viltė, Miglė ir Živilė... Popieriaus lape išsiliejusios dėmės netrukus virto gražiais meniniais darbeliais... Prie kavos puodelio, skanaus torto ir šviežiai spaustų morkų sulčių taurės, pedagogės dalijosi smagiomis dienos akimirkomis. 

Už šventę nuoširdžiai dėkojame direktorei Jolantai Garunkštienei ir metodinės grupės pirmininkei Jolantai Kulienei!

Pedagogių vardu - auklėtoja Kristina Jasinevičienė

 

 


Tėvelių dėmesiui!

APIE VAIKO NEATVYKIMĄ Į GRUPĘ PRIVALOTE PRANEŠTI AUKLĖTOJOMS IKI 8.30 val.!

NEPRANEŠUS LAIKU, VAIKO LANKOMUMO ŽINIARAŠTYJE BUS ŽYMIMA, KAD VAIKAS ATVYKO IR UŽ TĄ DIENĄ REIKĖS SUMOKĖTI MOKESTĮ.

                                                                                            DIREKTORĖ J. GARUNKŠTIENĖ


Šventinė pramogėlė "Aš tarp draugų"

        Rugsėjis pražysta spalvomis, daržo gėrybėmis ir nauja pradžia- studentams, pirmokams, darželinukams...
Po vasaros atostogų viskas aplinkui tarsi atgyja, kruta, juda, dūzgia. Tėveliai rūpinasi mažaisiais, mažieji, jausdami artėjančias permainas, nerimauja, kad jau reikia nerimauti. Pedagogai taip pat laukia, kuria aplinkas, erdves, rikiuoja žaislus, ruošiasi sutikti būrį čiauškančių vaikučių.
Bruzdėdami, nerimaudami, nešini gėlėmis, šypsodamiesi, laukdami kažko naujo,  nepatirto Rugsėjo 1-ąją į Obelių lopšelį -darželį sugužėjo gan gausus būrys vaikučių, jų tėvelių, pedagogų.... Pasirodo, nėra reikalo nerimauti. Darželyje svečius pasitiko nuotaikingi personažai, kurie linksmino, šypsojosi ir kvietė šėlti. Greitai ašarėlės nudžiuvo, išgirdus muzikos garsus, pajutus draugo rankos šilumą.

Direktorė pasveikino visą Lopšelio-darželio bendruomenę, palinkėjo sveikų, nuotaikingų, gausių žiniomis ir išmokimais metų. Tikime, kad linkėjimai išsipildys su kaupu, nes kibsime į darbus su naujomis idėjomis, kūrybiniu įkvėpimu.

             Sėkmingo mums visiems starto! 

                                                                   Obelių lopšelio -darželio metodinės grupės pirmininkė-
                                                                                                                                                                Jolanta Kulienė