NAUJIENOS                                     Darželinukų išvyka pas menininką Joną Baltakį

Birželio 2 d. maža dalis mūsų lopšelio - darželio vaikučių išsiruošė į kelionę. Vykome pas menininką Joną Baltakį į Iciūnų kaimą ( Rokiškio raj.) padėkoti jam už gražią įstaigos iškabą, kurią jis mums išdrožė ir padovanojo. Menininkas mūsų jau laukė ir nuoširdžiai sutiko kartu su savo žmona. Vaikučiams menininkas aprodė savo sodybą, arkliukus, vaišino savo žmonos iškeptu trupininiu pyragu, supo didžiulėmis savo rankomis padarytomis sūpynėmis. Vaikams labai patiko svečiuotis pas dėdę Joną, glostyti mažąjį poniuką Žvirblį, ragauti pyragą senovinėje troboje, atsisėdus už didelio, tvirto ąžuolinio stalo ir gerti menininko žmonos paruoštą arbatą.

 Menininkui Jonui Baltakiui linkime tvirtos sveikatos, gražių idėjų ir labai, labai dėkojame už tokią puikią viešnagę!                                                                                                         

                                                                                                                                                           Auklėtoja Violeta Piskarskienė


                                         Atsisveikinimo su darželiu rytmetis "Kartu su Pepe"                                                                                             2015-05-29

                                                     Ir auklėtojos Jolantos laiškas paliekantiems darželį...

                   Štai kaip greitai pralėkė paskutinis pavasario mėnuo, kaip visi laukėme vasaros... O kai ji jau čia pat, apėmė nenusakomas liūdesys... Obelių miestelio gatvėmis išdykėliškai važinėja Dvyliktokai, jie jau išeina... Darželį vis aplanko ketvirtokai, regis jiems neramu, laukia kaita... Priešmokyklinukai  „Drugeliai“ taip laukė atostogų ir staiga- ašaros. Greitai teks minti  neišbandytus kelius, vingiuotus takelius, laukia mokykla.  Tikiu, kad tėvelių ir vaikučių akyse - džiaugsmo ašaros (jie jauni, dar to nesupranta). Baigėsi vienas ugdymo(si)   etapas, prasideda kitas-pradinis mokymas. Kiekviename gyvenimo etape yra ir džiaugsmo ir nusivylimų. Labai tikiuosi, kad „mano“ darželinukai jau sustiprėjo, daug išmoko, susidraugavo, įgijo pasitikėjimo, turi teigiamos motyvacijos lankyti mokyklą. Iš visos širdies linkiu jiems ir jų tėveliams sėkmės drąsiai žengti dar vieną pakopą išsimokslinimo link... 
                                                 Kaip aš Jūsų visų pasiilgsiu... Ate...

 

                                                                     Priešmokyklinio ugdymo(si) „Drugelių“ grupės auklėtoja Jolanta Kulienė


                                            Paskutinės priešmokyklinukų dienelės darželyje...

Paskutinį buvimo darželinukais mėnesį „Drugelių“ grupės vaikai ramiai, žaismingai, motyvuotai ruošiasi tapti mokiniais. Lankėsi būsimoje klasėje, susipažino su mokytoja Milda, sėdėjo mokyklos suole...
„Drugeliai“ atsisveikina su žaislais, palieka savo mažesniems draugams piešinių parodėlę laisva tema, surašė ar nupiešė savo atostogų planą - svajonę, kurį sudėjo ir uždarė į stiklinį indą.  Nupiešė draugystės piešinį „Kelias į mokyklą“,  pasakodami, kaip keliaus į mokyklą, ką sutiks, kaip elgsis...                

                                                                                                                                          Grupės auklėtoja Jolanta Kulienė


                                                  DĖKOJAME!!!

,, Norint atlikti didžius darbus, nereikia būti didžiausiu genijumi, nereikia būti aukščiau žmonių, reikia būti kartu su jais.“ (Šarlis Luji Monteskje)

Labai džiaugiamės Obelių lopšelio- darželio tarybos narės, „Boružėlių“ grupės auklėtinio Simuko mamytės Vaivos Čaponkienės iniciatyva papuošti darželio teritoriją medine iškaba. Ši mamytė Iciūnų kaime surado nuostabų meistrą  - Joną Baltakį, kuris geranoriškai sukūrė ir lopšelio-darželio teritorijoje pastatė menišką iškabą. Dabar daug smagiau keliauti pro vartus į darželį, kai mus pasitinka žmogaus rankų ir širdies sušildytas darbas. Labai Jums AČIŪ !

 

Lopšelio-darželio vaikučiai ir visa mūsų bendruomenė labai džiaugiasi ir nuoširdžiai dėkoja ,,Nykštukų“ grupės auklėtinės  Gabijos tėvelio iniciatyva  - atnaujinti aprūdijusį, bet vaikučių labai mėgstamą traukinuką. Atėję vieną rytą į darželį, visi buvome maloniai nustebinti ir pradžiuginti! Nuoširdus AČIŪ Gabijos tėveliui!


Gegužės 15-oji - Tarptautinė Šeimos diena buvo švenčiama ir mūsų darželyje...

                                                        "Drugelių" grupėje:

   Priešmokyklinukai -  „Drugelių“ grupės  vaikai ir jų šeimų nariai Šeimos dieną sutiko paprastai, jaukiai, šiltai. Kalbėdamiesi, kartu dainuodami, mindami mįsles, sekdami pasakas, dalindamiesi atsiminimais, kartais ir ašarą nubraukdami praleidome popietę, kuri suartino tiek šeimos narius, tiek „Drugelių“ grupės bendruomenę.

   Vaikai šeimos nariams dovanojo savo rankų darbo  dovanėles, įteikdami  švelniai glaudėsi prie artimiausiųjų, kai kas stipriai apkabino, kiti bučiavo savo mylimus žmones. Džiaugiamės, kad popietėje gausiai dalyvavo visų grupės vaikų artimieji.

  Matydama besišypsančias akis, jausdama nuoširdžius mamų apkabinimus, tėčio vyrišką rankos paspaudimą, ašarotus močiučių padėkos žodžius, esu įsitikinusi, kad šeimų susitikimas  praėjo ne veltui. Darnos, supratimo ir meilės „mano“ vaikų šeimose.

                                                                                                         Pagarbiai- „Drugelių“ grupės auklėtoja Jolanta Kulienė

                                                        "Boružėlių" grupėje:

    O "Boružėliai" savo šeimų narius pakvietė į linksmą ir nuotaikingą popietę " Kaip gera ir smagu pasibūt visiems kartu!" Džiugu, kad į popietę susirinko tikrai nemažas būrys vaikučiams artimiausių ir brangiausių žmonių. Mamytės, tėčiai, močiutės ir seneliai buvo aktyvūs šventės dalyviai - jie ne tik piešė, įdomiai ir kūrybingai prisistatė, bet ir vaidino, šoko, varžėsi tarpusavyje atlikdami įvairias auklėtojų Inos Kondratienės ir Kristinos Jasinevičienės pasiūlytas užduotis. Mažieji "Boružėliai" padėjo savo šeimų nariams, linksmino juos, sveikino rankų darbo dovanėlėmis ir nuoširdžiai džiaugėsi būdami kartu su artimiausiais žmonėmis darželyje. Svečiai į šventę atsinešė ir visus susirinkusius vaišino patiekalais, kurie yra ne tik skanūs, bet ir sveiki... Visi šventės dalyviai buvo apdovanoti - jiems įteikti nuotaikingi prizai ir padėkos už aktyvų dalyvavimą "Boružėlių" grupės gyvenime, už pagalbą organizuojant renginius, bei už šypsenas,gerą nuotaiką ir malonų bendravimą. Ačiū, kad esate kartu!

                                                                                                                             Grupės auklėtoja Kristina Jasinevičienė

                                                       "Nykštukų" grupėje:

Gegužės 22 dieną ,,Nykštukų“ grupės tėveliai susirinko į Šeimos dienos popietę. Vaikučiai pasveikino mamytes, padainuodami dainelę ,,Žibuoklėm pražydę“, tėveliams sušoko šokį ,,Išėjo tėvelis į mišką“, o seneliams suvaidino pasakėlę ,,Ropė“. Po to vaikučiai kartu su tėveliais žaidė žaidimus, šoko šokius. Tėveliai deklamavo savo vaikystės eilėraštukus, minė mįsles, sakė greitakalbes, sekė pasakas be galo, o Dominyko močiutė Zita prisiminė, kad vaikystėje buvo gana padykęs vaikas. Popietė buvo smagi  ne tik vaikučiams, bet ir visiems šeimos nariams. O mes, auklėtojos, galim tik nuoširdžiai padėkoti visiems šeimų nariams už mums skirtą laiką gražiam ir nuoširdžiam pasibuvimui drauge...

 

                                                                    Auklėtoja Violeta Piskarskienė


                        Kaip Lopšelio - darželio vaikai mokėsi įminti lėlių teatro paslaptis...

Gegužės 6-8 dienomis Vilniaus teatras "Lėlė" įsikūrė Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje. Čia buvo rodomi spektakliai, rengiamos edukacinės lėlių teatro dirbtuvės, eksponuojama "Lėlės" teatro Gyvojo lėlių muziejaus parengta lėlių, kaukių, scenografijos objektų, spektaklių plakatų paroda, po kurią paganyti akis galėjo galėjo visi Dusetų miestelio gyventojai ir svečiai....

Gegužės 7 d. "Boružėlių" ir "Drugelių" grupių vaikai ir auklėtojos turėjo puikią galimybę apsilankyti šiame kultūriniame renginyje, padirbėti edukacinėje lėlių teatro dirbtuvėje, bei pamatyti nuostabų spektaklį "Aukso obelėlė, vyno šulinėlis"(rež. R.Driežis). Vos atvykus į Dusetų dailės galeriją, vaikučius ir auklėtojas pasitiko pats režisierius R.Driežis(nuotraukoje). Jis  palydėjo į edukacines lėlių teatro dirbtuves, kur teatro dailininkė konstruktorė Liljana Janavičienė mokė vaikus pasigaminti šešėlių teatro ir pirštukines lėles. Daug džiaugsmo vaikams suteikė galimybė pavaidinti su savos gamybos lėlėmis - pabūti ne tik kūrėjais, bet ir aktoriais. Bet dar labiau mažuosius darželinukus sužavėjo spektakliukas.

"Lėlės" spektaklį vaikams "Aukso obelėlė, vyno šulinėlis"sukūrė visa savo srities profesionalų komanda: režisierius Rimas Driežis, aktorė Elvyra Piškinaitė, dailininkas Marius Jonutis, kompozitorius - Faustas Latėnas. Spektaklis "Aukso obelėlė, vyno šulinėlis" 2012 metais pelnė aukščiausią teatro apdovanojimą - Auksinį scenos kryžių. Vienoje gražiausių lietuvių stebuklinių pasakų, Pamotės engiama Našlaitė susiduria su Blogio keliamomis kliūtimis, tačiau kaip pasakose įprasta, padedamas antgamtinių jėgų, čia nugali Gėris.

Esame dėkingi mūsų įstaigos direktorei J.Garunkštienei už išvykos organizavimą ir Vilniaus teatrui "Lėlė" už tai, kad jie pasirūpino nuvykimu į Dusetas ir parvykimu į Obelius, už tai, kad suteikė daug teigiamų emocijų tiek vaikams, tiek juos lydėjusioms auklėtojoms J.Kulienei, K.Jasinevičienei ir I.Kondratienei. Ačiū už puikiai ir naudingai praleistą dieną!

Daugiau išvykos akimirkų - Galerijoje

                                                                                                                                                                                         Auklėtoja Kristina Jasinevičienė


                                                         JURGINIŲ MUGĖ 2015

Balandžio mėn. 24 dieną Lopšelyje - darželyje šurmuliavo Jurginių mugė. Į salę susirinko didelis būrys vaikučių tėvelių, senelių, bei artimųjų stebėti "Prijuostės" teatriuko pasirodymų. Žiūrovai negailėjo aplodismentų "Nykštukų" grupės vaikučių inscenizuotai l.l. dainelei " Išėjo tėvelis į mišką", "Boružėlių" grupės vaikučių suvaidintai pasakėlei "Senelis ir ožka", bei "Drugelių" grupės vaikų aukštaitiška tarme suvaidintai pasakėlei "Bailus kiškis". Bibliotekininkė Gražina Deksnienė susirinkusiems papasakojo apie Jurginių šventės tradicijas ir papročius. Po nuotaikingų grupių pasirodymų, visi buvo pakviesti į mugę, kurioje stalai "lūžo" nuo gausybės mamyčių, močiučių kepinių, įvairių rankdarbių ir vaikučių darbelių. Pirkėjai negailėjo pinigėlių ir prie kiekvieno stalo nesiderėdami pirko ir skanumynus, ir vaikučių darbelius, ir įvairiausius niekučius...

Mes labai džiaugiamės tokiu šiltu renginiu, bei gražiu bendradarbiavimu su ugdytinių tėveliais. 

Daugiau mugės akimirkų - Galerijoje.


Renginio organizatorių vardu - auklėtoja Violeta Piskarskienė


                             "Boružėlių" ir "Drugelių" grupės vaikai akcijoje " Darom 2015"!


Balandžio 22 d. dvi Obelių lopšelio - darželio vaikučių grupės - " Boružėliai" (auklėtojos K.Jasinevičienė ir I. Kondratienė) ir "Drugeliai" ( auklėtoja J. Kulienė) dalyvavo aplinkos tvarkymo akcijoje "Darom 2015". Pirmiausia vaikai darbavosi darželio teritorijoje, o vėliau patraukė takučiu link "Senosios gaisrinės"... Net iki " Žaliosios" nukeliavo!  Visą laiką vaikučių akytės atidžiai stebėjo aplinką, o rankytės ėmė ir į maišus krovė  "negerų žmonių" ant žemės numestas šiukšles - popierius, butelius, maisto pakuotes... 

Šauniai padirbėję mažieji darželinukai pasižadėjo patys nešiukšlinti, bei mylėti ir saugoti gamtą!

Daugiau akcijos akimirkų  - Galerijoje


Mūsų įstaigoje - Rokiškio rajono kaimiškų įstaigų "Prijuostės" teatrų festivalis!

 

„ Lėlės keliauja po pasaulį, skelbdamos paprastų žmonių paprastą tiesą apie nepaprastą stebuklą – gyvenimą“

                                                    (V. Kiseliūnienė)


                 Kovo 27-tąją - Tarptautinę Teatro dieną  - Obelių lopšelyje -darželyje vyko vaikų „Prijuostės“ lėlių  teatrų festivalis.  Jame dalyvavo Rokiškio rajono kaimiškų ikimokyklinių  įstaigų (Kamajų, Pandėlio, Juodupės ir Obelių) kolektyvai su lėlių vaidinimais.

 

Malonu, kad pedagogai, integruodami į vaikų veiklą lietuvių liaudies papročius ir tradicijas, vis dar geba sudominti vaikus pasakomis. Kiekviena įstaiga sekė savo pasirinktą lietuvių liaudies pasaką, buvo vis kitoks režisūrinis pedagogo sprendimas. Svarbiausia vis tik - vaikų reakcija -  jie apie tai kalbėjo, diskutavo, rinko labiausiai patikusią pasaką, aiškinosi, ko moko kiekviena iš jų. Įstaigų pedagogai dalinosi patirtimi, rodydami  vaikų teatrinę veiklą, atskleisdami savo režisūrinius gebėjimus, pagal esamus vaikų išmokimus ir kompetencijas.  Džiaugiamės, kad renginys praėjo šiltai bendraujant, stengiantis,  kad vaikams būtu įdomu, malonu vaidinti, įsijausti į personažus, nejaučiant įtampos ir spaudimo...

Renginį parėmė UAB „Darola“ (savininkas-P. Blažys). Visiems kolektyvams, dalyvavusiems „Prijuostės“ lėlių teatrų fiestoje, buvo išdalinti jų gaminamos produkcijos gaminiai – pyragai.  Dėkojame festivalio rėmėjams ir dalyviams!                        

                                                   Renginio organizatorė - auklėtoja metodininkė Jolanta Kulienė

 


Mūsų priešmokyklinukai viktorinoje ,, Tark žodelį, tark dar vieną“


           Kovo 26 d. keturi priešmokyklinės grupės vaikučiai- Kamilė Kazlauskaitė, Titas Karaškevičius, Laviltė Gilytė ir Otilija Araminaitė dalyvavo Rokiškio rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorinoje ,, Tark žodelį, tark dar vieną“, kuri vyko Rokiškio ,, Pumpurėlio“ darželyje. Ruošdamiesi viktorinai, vaikai mokėsi prisistatyti, darė emblemas, atliko daug kalbos lavinimo užduočių.

             Viktorinoje dalyvavo septynios rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandos. Vedėjos- raganaitės išradingai pateikė užduotis: rūšiuoti smulkius daiktelius, išgirsti ir atpažinti gyvūnėlių balsus, atlikti erdvinius santykius nurodančias komandas, grupuoti daiktus pagal apibendrinantį požymį, nurodyti pirmą žodžio garsą, nurodyti praleistą raidę, galvoti žodelių prasidedančių tam tikra raide ir kt.

              Obelių ,, Drugeliai“  buvo iš tiesų šaunūs. Vaikučiai atsakingai ir susikaupę priėmė iššūkius, labai stengėsi. Ir ne veltui! Kompetentinga komisija mūsų komandą pripažino IŠRADINGIAUSIA ir įteikė Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo centro padėkos raštą bei prizus. Atsigaivinę skaniomis sultimis, pabendravę su kitų darželių vaikais, kupini teigiamų emocijų, puikios nuotaikos grįžome namo.

              Nuoširdžiai dėkoju Tito Karaškevičiaus tėveliams už geranoriškumą padedant  komandai nuvykti į Rokiškį , grupės auklėtojai Jolantai Kulienei už nuoširdų palaikymą.

             Pasidžiaukite kartu su mumis nuotraukose užfiksuotomis viktorinos akimirkomis ( žr. Galerijoje)

        

                                                                                                               Logopedė R. Kundelienė


                                  Vaikų kūrybinių darbų parodėlė Obelių ambulatorijoje!

 

 

 

   Sulaukėme pavasario, kuris budina gamtą, žadina gyvūniją, paukščius... Žmonėms jis suteikia naujų jėgų, įkvepia netikėtiems sumanymams ir tikslams. Vaikučius taip pat teigiamai veikia parskrendantys paukščiai, ant palangių sudygę augalėliai, senelio parnešta sula... Visi aplinkos veikiami potyriai sugula į tapybą ir kūrybinius darbelius...

  Lopšelio- darželio vaikučiai ir jų auklėtojos surengė dar vieną darbelių parodą - šį kartą - Obelių ambulatorijoje- „Šypsokitės į sveikatą“. Džiaugiamės vyresnio amžiaus žmonių komplimentais, pagyromis. Malonu, kad tai žmonėms teikia džiaugsmą, priverčia šypsotis.

 

   Gražaus pavasario ir puikios sveikatos visiems obeliečiams!IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ

KŪRYBINIS PROJEKTAS „MANO GIMTINĖ“

 

 

 

    Mūsų įstaiga dalyvauja projekte, kurį organizuoja Anykščių vaikų lopšelis - darželis " Spindulėlis". Projektas skirtas Lietuvos valstybingumui svarbioms datoms - Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai – bei Etnografinių regionų metams paminėti. 

 

 

  Vaikų kūrybiniai darbai tema "Mano gimtinė" bus eksponuojami nuo 2015-02-10 iki 2015-06-31 internetinėje svetainėje adresu http://spindulelioprojektai.weebly.com/ 

 

 

Kviečiame apsilankyti!


 

 

Š.m. vasario mėn. 25 d. ikimokyklinio ugdymo " Boružėlių" grupės vaikai, jų auklėtoja Kristina bei auklėtojos padėjėja Janina apsilankė Rokiškio r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Obelių ugniagesių komandos būstinėje. Vaikai susipažino su ugniagesių technika, apranga, darbu, sužinojo, kaip saugiai elgtis, kad nekiltų gaisro pavojus...

 

Daugiau akimirkų iš išvykos - Galerijoje


        2015 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių -  lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų      konkursas „TRAMTATULIS“ 

 
Vasario 11 d. Rokiškyje vykusiame konkurse dalyvavo dvi mūsų įstaigos "Drugelių" grupės auklėtinės - Kamilė Venslovaitė ir Ugnė Kairytė. Mergaitės aukštaičių tarme sekė lietuvių liaudies pasaką "Katinėlis ir gaidelis". Jas konkursui paruošė auklėtoja Jolanta Kulienė.Vasario mėn. 13 d. Lopšelyje - darželyje buvo surengta popietė "Mes lietuviai", skirta Lietuvos valstybės Atkūrimo dienai.

Joje dalyvavo visų grupių vaikučiai, jų auklėtojos, darželio darbuotojai, vaikų tėveliai. Renginį organizavo ir vedė auklėtojos Ina Kondratienė ir Regina Mekuškienė.  

Kviečiame ir Jus pasidžiaugti smagiomis popietės akimirkomis...      Nuotraukos  - Galerijoje

VASARIS - MĖNUO UGDANTIS PATRIOTINIUS JAUSMUS, MEILĘ TĖVYNEI, GIMTINEI, SAVO ARTIMUI... DARŽELINUKAI, PADEDAMI SAVO AUKLĖTOJŲ - V. PISKARSKIENĖS, J. KULIENĖS IR K. JASINEVIČIENĖS, OBELIŲ SENIŪNIJOJE SURENGĖ KŪRYBINIŲ DARBELIŲ PARODĄ - "MYLIU SAVO GIMTINĘ".


Sausio 28-ąją visi Lopšelio - darželio vaikučiai dalyvavo sportinės dienos "Žiemos linksmybės" renginiuose... Šios dienos akimirkos - galerijoje...

Sausio 6-ąją " Drugelių" grupės vaikai visą įstaigos bendruomenę  pakvietė į vaidinimą " Spalviukų karalystėje", kuris buvo skirtas įprasminti Trijų Karalių  dieną. Grupėse vaikai atsisveikino su švenčių simboliu - žaliaskare eglute. Šventinis šurmulys baigėsi... Darbingų Naujųjų metų!


                                                           Svečiuose - Amsis!

Lapkričio 21 dieną Obelių lopšelyje-darželyje lankėsi šuniukas Amsis – vaikų draugas. Vaikai jo labai laukė ir džiugiai sutiko.

Patys mažiausieji „laikėsi saugaus atstumo“, tačiau smalsumas nugalėjo. Dominykas drąsiai pasisveikino su Amsiuku.

„Boružėlių“ grupėje vaikai pasitiko Amsį džiaugsmingai triukšmaudami ir liesdami. Išklausė jo patarimų dėl saugaus elgesio.

„Drugeliai“ – jau dideli, tad dalykiškai pasikalbėjo su Amsiu apie saugų elgesį gatvėje, važiuojant autobusais namo, atšvaitukus, taisykles...

Visose grupėse Amsis paliko vaikams liemenes, linkėdamas saugiai keliauti ir būti matomiems...


Lapkričio 14-ąją paminėjome Tarptautinę Tolerancijos dieną!

 

Šiais metais Tolerancijos dienos simbolis yra KNYGA.

 

Plačiau apie mūsų sukurtas TOLERANCIJOS KNYGELES - Galerijoje