Projektas „SVEIKUOLIUKŲ MOKYKLĖLĖ-5“


Projekto tikslas :

1. Ugdyti vaikų sveikos mitybos įgūdžius;

                    2. Saugoti ir stiprinti vaikų fizinę ir emocinę sveikatą.

 

Projekto uždaviniai:

              1. Skatinti glaudesnį vaiko ryšį su gamta;

                                                             2. Palaikyti ir žadinti vaiko judėjimo poreikį, skatinti fizinį aktyvumą;

                                                                             3. Padėti perimti sveikatą stiprinančias gyvenimo nuostatas: asmens higieną, dienos režimas, sveika mityba, grūdinimasis, buvimas ir judėjimas gryname ore; 

                                                        4. Tėvų švietimas vaikų sveikos gyvensenos formavimo klausimais.

 

Projekto vykdymo trukmė: nuo 2015-04-01 iki 2015-12-31


                                         Projekto įgyvendinimas:

Balandžio mėnuo - " Žalioji palangė"


Kiekviena darželio grupė sėjo, augino ir prižiūrėjo įvairius augalus: vaistažoles, daržoves, prieskonines žoleles. Aptarė šių augalų naudą žmogaus sveikatai. Vaikai  laistė, prižiūrėjo augalėlius. Išauginti augalų daigeliai vėliau buvo persodinti į lauko lysves lopšelio-darželio teritorijoje. 


Gegužės mėnuo - "Sveika ir skanu"

Lopšelyje-darželyje vyko sveikų patiekalų parodos-degustacijos „Sveika ir skanu“, kurių metu grupių vaikų šeimos pristatė savo šeimų sveikus patiekalus ir jų receptus. Buvo parengta sveikų patiekalų receptų knyga. Jos receptais gali naudotis visi darželio bendruomenės nariai, besidomintys sveika gyvensena. Receptų knygas rasite grupėse.


Birželio mėnuo - „Vandens lašelis visagalis“

Lauko lysvėse augančių augalų priežiūra ir laistymas.  Diena „Stebiu ir tyrinėju“ ,skirta išsiaiškinti vandens naudą, poveikį ir poreikį žmogui, augalams ir visiems gyviems organizmams.Rugsėjo mėnuo - "Obuoliukas - vitaminų kamuoliukas

 Veiklos grupėse, skirtos Obelių miesto simboliui - obuoliui. Obuolių sulčių ir patiekalų iš obuolių vaišės grupėse, vaikų kūrybinių darbų paroda Obelių seniūnijoje ir bibliotekoje skirta „Obelinei“. 


Spalio mėnuo - koliažas "Daržovių takelis"

Iš vaisių ir daržovių kiekvienos grupės vaikai, tėvai ir pedagogai sukūrė po paveikslą Lopšelio-darželio kieme, jį nufotografavo ir publikavo įstaigos svetainėje, grupių stenduose. Vėliau tuos vaisius ir daržoves panaudojo grupių veiklose „Gaminu pats“. Vaikai su pedagogais gamino sultis, salotas, mišraines, sužinojo jų naudą žmogaus sveikatai.


Lapkričio mėnuo - baigiamasis projekto "Sveikuoliukų mokyklėlė 5" renginys  - "Sveikatos takeliu"


Lapkričio 26 d. įvyko baigiamasis projekto renginys, kuriame dalyvavo visų grupių vaikučiai, jų auklėtojos, kiti lopšelio - darželio darbuotojai. Šio renginio metu buvo prisimintos jau įgytos žinios, bei vykdytos  projektinės veiklos.                                                  KVIETIMAS