OBELIŲ LOPŠELIO - DARŽELIO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

                                      

                                                              PEDAGOGAI

 

Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

1

Kundelienė Rasa     

   

 Logopedė, specialioji pedagogė

2

Jasinevičienė Kristina

 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

3

Kulienė Jolanta

 

PU gr. pedagogė

4

Mekuškienė Regina

 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

5

Piskarskienė Violeta

 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

6

Kondratienė  Ina

 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

7

Kaladienė  Žana

 

 Meninio ugdymo mokytoja

 

                                                KITI  DARBUOTOJAI

 

1

Stašys Algis

Ūkvedys, darbininkas

2

Virginija Zibolienė

Sekretorė

3

 

 

4

Kralikienė  Zita

Auklėtojos padėjėja

 

5

Kondratienė Sigita

Auklėtojos padėjėja

 

6

 

7

Namajuškienė Janina

 

Šeikuvienė Irutė

Auklėtojos padėjėja

 

 Auklėtojos padėjėja

 

8

Puluikienė Violeta

Virėja, skalbėja

 

9

Garunkštis Rolandas

Kiemsargis, sargas

 

10

 

11.

Žeižienė Jevgenija

 

Buliukas Petras

Sargas

 

Darbininkas