Obelių lopšelio – darželio Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

 

Pirmininkė – J. Garunkštienė
Sekretorė – J. Povilaitytė – Lonet Delgado

Nariai: R. Kundelienė

            R. Mekuškienė

            K. Jasinevičienė,

            J.  KulienėVaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Download
Atsisiųsti
VGK reglamentas 2014.doc
Microsoft Word Document 51.0 KB